PRACE
Naposledy aktualizováno: 24.8.2018

Procházka po knihovně

  
  
  

   

 

Výsledky činnosti knihovny za rok 2012

Počet obyvatel obce
          892

Knihovní fond
Celkem       Naučná lit.      Krásná lit.     CD-ROM   Tituly časopisů
5.973            1.377              4.556           40                 5

Nové knihy                          Výměnný fond
    301                               soubory        knihy
                                            6               291  

Čtenáři                                 Návštěvníci
Celkem   do 15 let            knihovny   internetu  webu  on-line služeb
  95           46                 1.562          20         3.175      57

Výpůjčky                                                             časopisy  CD-ROM
                   pro dospělé               pro mládež           
Celkem   naučná   beletrie      naučná    beletrie      
 9.468      792       6.607         626       1.022           1369        52 

  *

VÝSLEDKY ČINNOSTI KNIHOVNY
v letech 2005 - 2010 

*

 Rok 20052006 2007 2008 2009 2010  2011
 Svazky  6242 6658  5892 6019  6080  6204  6337
 Výpůjčky  9988 9899  9842  8029  8313  8085  10994
 Čtenáři   146  138    130    138    120    116  110
 Návštěvníci knihovny  2395 2350  2258  1989  1746  1759  1685
 Návštěvníci internetu     25    58     47    210    178    124  126
 Návštěvníci webu    219 1588  1442 

 2135 

 2322