PRACE
Naposledy aktualizováno: 24.8.2018

 

POZOR POZOR UŽ ZNÁME VÍTĚZE !

Gratulujeme:   ANEŽCE VIRECOVÉ

                       ELIŠCE STARÉ

                       DAVIDOVI MATOUŠKOVI

A gratulujeme také všem, co se zúčastnili naší kvízové soutěže v knihovně. Vítězové si krásné ceny vyzvednou v knihovně a ostatní, co nebyli vylosováni, si přijdou do knihovny pro sladkou odměnu za účast v soutěži

 

 

V naší knihovně vyhlašujeme

2. ROČNÍK KVÍZOVÉ SOUTĚŽE  PRO DĚTI

Otázky se mohou děti vyzvednou v knihovně (děti z MŠ a ZŠ je dostanou od p.učitelek).

Otázky s odpověďmi odevzdejte do 31.3.2015  do knihovny nebo knihovnické poštovní schránky.  Na začátku dubna proběhne losování vítěže!


 

 

Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do roku 2015 přejí knihovnice

D.Virecová a Š.Doleželová

 

 

UŽ ZNÁME VÍTĚZE!!!

Na začátku prosince proběhlo losování další soutěže v naší knihovně. Pan starosta vylosoval vítěze, přesněji tedy vítězku, kterou se stala slečna Denisa Halouzková. Deniska si již výhru v knihovně vyzvedla, moc blahopřejeme.

 

 

 

Nová soutěž pro děti v naší knihovně

Milé děti,

vyhlašujeme pro vás novou, zajímavou soutěž.

Každý z vás má za úkol nakreslit obrázek ke své oblíbené knize. Podepsaný výkres doneste do konce listopadu do knihovny. Otevírací  doba je každou středu  17 -  20 hod.

Dostanete malou sladkou odměnu a vaše výkresy budou vystaveny v knihovně na  nástěnce. V prosinci pak vylosujeme jednoho z vás, který za svůj obrázek obdrží odměnu větší.

 

Na vaši účast v této soutěži se moc těšíme.

 

Knihovnice D.Virecová a Š. Doleželová

 

 

 

AKCE V 1.POLOLETí ROKU 2014

Vážení a milí čtenáři,

soutěž v naší knihovně, kterou jsme pořádaly v únoru a březnu, již má své vítěze. V dubnu proběhlo losování za přítomnosti pana starosty i obou knihovnic. V kategorii školkáčků zvítězil David Matoušek a v kategorii školáků byla vylosována  Eva Stará. Oběma vítězům moc blahopřejeme a věříme, že je naše krásné ceny potěšily. Všichni ostatní účastníci dostali sladkou odměnu. Další kolo soutěže plánujeme na podzim. Doufáme, že bude opět hojná účast J Krásné ceny a odměny jsou samozřejmostí!!! (fotky viz odkaz: LOSOVÁNÍ, který naleznete níže)

V březnu, v měsíci knihy, přišla navštívit knihovnu v dopoledních hodinách naše mateřská školka a další den pak také základní škola. Malí zvídaví školkáčci  si poslechli pohádku z knihy Karla Čapka Dášeňka, nadšeně se hlásili při pohádkovém kvízu a v knihovně poletovali od knihy ke knize, celí nadšení. Odcházeli s příslibem, že si přijdou s rodiči založit svoji průkazku a  budou si půjčovat  knížky, kterých máme v knihovním fondu pro tuto kategorii čtenářů velké množství. Školáci se po úvodní přednášce o knihovně pustili do luštění křížovek, které jsme si pro ně připravily. Křížovky ověřovaly všeobecné znalosti dětí, které pracovaly ve skupinkách a úkolu se zhostily výborně. Když vyluštily tajenku, v níž se ukrývali známí dětští spisovatelé, dostaly za úkol v knihovně najít  právě od  těchto spisovatelů také nějakou knihu. Všem školákům se to podařilo a na konci byli, stejně jako školkáčci, sladce odměněni.

A nyní trochu z jiného soudku. Také v letních měsících bude knihovna převážně v běžném provozu, tedy ve středu od 17,00 – 20,00 hodin. Pokud si potřebujete ověřit, zda máme nějakou konkrétní knihu v knihovní databázi, můžete využít on-line katalog na webových stránkách knihovny. Když si přijdete najít knihu osobně, budeme moc rády. Na začátku července by měla přijet opět paní s regionálním výpůjčním fondem, takže pro vás na léto budou nachystané nové knihy.

Těšíme se na vaši návštěvu, knihovnice D.Virecová a Š.Doleželová

 

 

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI
V knihovně v Praci jsme pro děti připravili soutěž o hodnotné ceny.
               *

LOSOVÁNÍ 


KDY 
1. cyklus proběhne v únoru a březnu s vyhodnocením začátkem dubna
2. cyklus proběhně v dubnu a květnu s vyhodnocením začátkem června
                                                
KDO
Soutěže se mohou zůčastnit všechny děti do 15 let.
                                              
JAK
Soutěžící musí zodpovědět otázky, které dostane 
- předškoláci v MŠ
- školáci v ZŠ
- ostatní děti do poštovní schránky nebo si je mohou vyzvednout osobně v knihovně vždy ve středu od 17 - 20 hod.
- zájemci si je mohou vytisknout otázky pro předškoláky i otázky pro školáky
                                               
ZA CO
Každé dítě, které se zúčastní soutěže dostane malou odměnu a ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který dostane hodnotnou cenu.

                                 

 

*
Zprávy z knihovny

Oznamujeme všem příznivcům knihovny, že nás dne 23. října 2013 navždy opustila paní knihovnice Mgr. Anežka Skotalová.

 

Akce v roce 2012 
 Ve středu 6. června se uskutečnla v rámci Dne dětí  v prostoru  knihovny výstava dětských knih.

*

Ve středu 28. března 2012 byl v naší knihovně Den otevřených dveří. Hosté si mohli prohlédnout nové knihy, počítačové programy a také přihlásit se jako čtenáři. 

*
Naše obecní knihovna právě prochází výraznými změnami. Knihovní fond je totiž průběžně zpracováván do počítače a vy se na něj můžete podívat na on-line katalog. Při té příležitosti jsou také některé knihy z fondu vyřazovány.

*
Letos máme písemně doloženo 100 let existence naší knihovny. Prosím čtenáře i občany Prace, pokud mají nějaké informace o činnosti předchozích knihovníků, době, po kterou v knihovně působili, kde všude se knihovna nacházela, případně nějaké fotografie, aby se se mnou spojili a pomohli připravit výstavu, kterou bychom chtěli k této příležitosti připravit. Za cenné informace a rady Vám předem děkuji.
Vaše knihovnice 

Akce v roce 2011

Červen - V rámci dne dětí se ve středu 1. června uskutečnila pro děti školního i předškolního věku a jejich rodiče výstavka dětské literatury. Děti si také mohly zahrát nové i starší výukové počítačové hry a rodiče vybrat knihy na burze vyřazených knih. Těšíme se na vaši návštěvu 
*
 Duben - Knihy, vyřazené při přípravě automatizace knihovny, si měli občané možnost  za symbolický poplatek (2,- nebo 5,- Kč) zakoupit až do konce dubna na  Burze knih, která probíhala vždy ve výpůjčních hodinách knihovny ve středu od 16 - 21 hod.
*
Únor a březen - V únoru a březnu v knihovně proběhla návštěva žáků základní a mateřské školy, a pro ostatní děti oblíbené Malování s pohádkou. 6. dubna byl v knihovně Den otevřených dveří. Starší občané si mohli zkusit práci s počítačem a děti prohlédnout nové počítačové výukové i zábavné hry, které jsme pro knihovnu dostali od čtenářů.

*

Akce v roce 2010

Říjen - Týden knihoven
Ve středu 6. října - proběhne v knihovně tzv. "amnestie čtenářů". Čtenáři, kteří mají vypůjčené knihy a časopisy déle než 2 měsíce, budou moci vrátit knih bez pokuty.. Také budeme přijímat nové čtenáře za stávající poplatek 30,-- Kč pro dospělé a 15,-- Kč pro děti.
Na vaši návštěvu se těsí knihovnice. 
 

Duben - Den otevřených dveří
14. dubna - zveme čtenáře i nečtenáře na prohlídku knihovny, seznámení s knihovním fondem, prohlížení internetu nebo hraní výukových her pro děti i dospělé. 

Březen - Měsíc knihy 

Poděkování.
V úterý 2. března 2010 dopoledně byly děti z Mmateřské školy pozvané na návštěvu do knihovny. Paní Mgr. A. Skotalová přivítala děti a pozvala je do prosto, kde jsou knihy narovnané od země až po strop. Připavila pro ně k prohlížení pěkné dětské knížky a vysvětlila jim, jak se dostanou do knihovny, jak si je mohou přijít s rodiči půjčit a vybrané knihy si vzít na několi dnů domů. Dále připravila pro předškáláky malované labyrinty a menším dětem omalovánky.
Za splněné úkoly dostaly sladké odměny. Na Počítači jim také ukázala různé počítačové hry a hlavolamy. Na cestu zpěv všem dětem rozdělila ještě mnoho dalších pěkných obrázků a omalovánek. Za příjemně strávené dopoledne jí všechny děti moc děkují.
MŠ v Praci, 4. března 2010

  
  
  

Archiv: 

Akce v roce 2009
Březen - 25. 3. 2009 Den otevřených dveří
Akce v roce 2008

Prosinec- 11. 12. 2008  MALOVÁNÍ S POHÁDKOU
-
děti poslouchaly pohádky, kreslily a soutěžily o ceny

   
   
   
   
   

   
 

Duben - 2. 4. 2008-DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Březen - BŘEZEN - měsíc Internetu
- vždy ve středu 5., 12., 19, a 26 března 2008 v době od 16.00-20.30 si mohli občané zaserfovat na Internetu, děti zahrát počítačové hry a další zájemci vypůjčit literaturu o práci s počítačem

Akce v roce 2007
Prosinec - VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ S POHÁDKOU
               Děti si poslechly pohádky a malovaly. Nejlepší výtvory byly
               odměněny a vystaveny. 
Březen -     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ