PRACE
Naposledy aktualizováno: 24.8.2018

 

V?TEJTE NA STR?NK?CH
OBECN? KNIHOVNY PRACE
(okres Brno-venkov)

*

Knihovna sídlí v budov? obecního ú?adu
Pon?tovická 129

*

Půj?ovní doba
st?eda 17.00-20.00

*


on-line katalog -
pod tímto odkazem si můžete vyhledat všechny knihy, které máme v knihovn? v?etn? knih z vým?nných souborů.

*

e-mail: mkprace@seznam.cz
knihovnice: Dagmar Vovesná